Verkeersborden

REGELGEVING

Voor de 45 km auto gelden de volgende regels en bepalingen:

 • Maximum leeggewicht van 425 kg
 • Maximum snelheid van 45 km per uur
 • Voor dieselmotoren geldt een maximum vermogen van 6 kW, dat is 8,2 pk
 • Voor benzinemotoren geldt een maximum cilinderinhoud van 50 cc
 • Voor het besturen is een brommobielrijbewijs (AM) verplicht
 • Mag rijden op de de meeste wegen maar niet op de autoweg en niet op de snelweg
 • Verkeersregels voor personenauto’s gelden ook voor brommobilisten
 • Aan de achterzijde van het voertuig moet een 45 km-sticker of -bord zijn bevestigd
 • Moet parkeren op parkeervakken voor auto’s
 • Als de carrosserie open is en er geen gordel aanwezig is, ben je verplicht een helm te dragen
 • Je hoeft geen wegenbelasting te betalen
 • Een WA-verzekering is verplicht

De brommobiel op de openbare weg

In dit overzicht zijn de meest relevante verkeersborden opgenomen voor het gebruik van de brommobiel op de openbare weg. Niet-relevante verkeersborden zijn weggelaten evenals de meeste uitzonderingen op de algemeen geldende regels in de Verkeerswet zoals gedefinieerd in Titel III Hoofdstuk II van het Belgische Koninklijk Besluit van 1 december 1975 van het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg. (B.S. 09.12.1975) – Serie A.

Allereerst: met een brommobiel moet u op de rijbaan rijden. U mag niet op het fietspad en/of een fietsstrook met doorgetrokken streep rijden.

Verbodsborden


Dit is een C01 bord
Een C01 bord wordt officieel omschreven als:

Verboden richting voor iedere bestuurder.

Hier mag u ook niet met een brommobiel rijden.


Dit is een C05 bord
Een C05 bord wordt officieel omschreven als:

Verboden toegang voor bestuurders van motorvoertuigen met meer dan twee wielen en van motorfietsen met zijspan.

Op een rijbaan die door middel van bord C05 gesloten is voor motorvoertuigen met meer dan twee wielen mag ook niet worden gereden met een brommobiel.


Dit zijn de borden C22 en C23
C22 C23
De borden C22 en C23 worden respectievelijk officieel omschreven als:

Verboden toegang voor autocars en Verboden toegang voor bestuurders van voertuigen gebruikt voor het vervoer van zaken.

Op een rijbaan die door middel van deze borden gesloten is voor vrachtauto’s, bussen of beide mag wel worden gereden met een brommobiel.


Dit is een C07 bord
Een C07 bord wordt officieel omschreven als:

Verboden toegang voor bestuurders van motorfietsen.

Motorfietsen zijn hier niet toegestaan. Brommobielen mogen hier wel rijden.


Dit is een C05-C07 bord
Een C05-C07 bord wordt officieel omschreven als:

Verboden toegang voor bestuurders van motorvoertuigen en motorfietsen.

Motorvoertuigen zijn alle gemotoriseerde voertuigen behalve bromfietsen en gehandicaptenvoertuigen met motor.

Brommobielen mogen hier niet rijden, behalve als onderstaand bord daar onder is geplaatst, een M6 bord: Uitgezonderd Bromfietsen Klasse B en uw bestemming alleen bereikbaar is via de route langs dit verkeersbord. Brommobielen vallen in de categorie Bromfietsen Klasse B.

Dit is een C09 bord
Een C09 bord wordt officieel omschreven als:

Verboden toegang voor bestuurders van bromfietsen.

Op een rijbaan die gesloten is voor bromfietsen (klasse A of B), mag gereden worden met de brommobiel, een bestuurder van de brommobiel moet immers de regels van een automobilist volgen.


Dit is een C11 bord
Een C11 bord wordt officieel omschreven als:

Verboden toegang voor bestuurders van rijwielen.

Op een rijbaan die gesloten is voor fietsen en gehandicaptenvoertuigen zonder motor, dus voorzien is van bord C11, mag gereden worden met de brommobiel, een bestuurder van de brommobiel moet immers de regels van een automobilist volgen.


Dit is een C09-C11 bord
Een C09-C11 bord wordt officieel omschreven als:

Verboden toegang voor bestuurders van bromfietsen en fietsen.

Op een rijbaan die gesloten is voor bromfietsen en fietsen, dus voorzien is van bord C09-C11, mag gereden worden met de brommobiel, een bestuurder van de brommobiel moet immers de regels van een automobilist volgen.


Snelheidsbeperkingen

Het lijkt misschien overbodig maar ze zijn toch het vermelden waard, borden die een maximum snelheid aangeven. Brommobielen mogen op de meeste wegen rijden behalve waar harder dan 80 km per uur mag worden gereden, dat zijn snelwegen en autowegen.


Dit zijn C43 borden
Een C43 bord wordt officieel omschreven als:

Vanaf het verkeersbord tot het volgend kruispunt, verbod te rijden met een grotere snelheid dan deze die is aangeduid.

Auto’s, bussen, motorfietsen en vrachtverkeer mogen hier rijden maar ook brommobielen.


Waar mag u NOOIT rijden?

F05 Autosnelweg F09 Autoweg

En verder mag u ook niet rijden waar onderstaande borden zijn geplaatst:

D11 D13 D07

Bij het samenstellen van de pagina Verkeersborden is zorgvuldig getracht een compleet en accuraat overzicht te bieden maar toch is het mogelijk dat er een fout in zit. Heeft u een aanvulling of wijziging? Geef deze dan alstublieft door per e-mail via info@kronkelroutes.be.

Laatst bijgewerkt: 5 november 2021